Störningsträning, en del av grundträningen

Vad vill du att din hund ska klara under träning och tävling? Många störningar behöver aldrig bli svårigheter om man på ett relativt tidigt stadium i träningen vänjer hunden med det ”mesta”. Fundera igenom vad som skulle kunna innebära svårigheter för dig och din hund. Planera in det i träningen och gör det till en del av träningsvardagen. Ha som mål att vad som än händer så kommer min hund och jag att kunna hantera det på bästa sätt. Gör det tidigt till en vana att träna där det rör på sig runtomkring. Genom att se störning som en del av träningen, kan du öka dina förutsättningar markant för att lyckas på tävling.

I förra artikeln (Canis nr.6 2006) skrev jag om träningsläge, om hur man tränar för att hunden ska vara i rätt läge för att kunna tillgodogöra sig inlärning och träning på bästa sätt. Rätt läge betyder att hunden är intresserad, fokuserad och vill göra saker tillsammans med sin förare. När man har skapat ett gott träningsläge så kan så är det en bra ide att fortsätta med störningsövningar i själva momentträningen. Det finns många företeelser som kan ses som störningar. Det som jag i denna artikel betecknar som störningar, är yttre påverkan som kan få hunden att tappa fokus på sin uppgift. Jag har valt att främst inrikta texten på människor, hundar och miljö som tänkbara störningar. Dessa tre förekommer i princip alltid i tävlingssammanhang.

Vilka störningar ska din hund klara?

Olika grenar inom hundsporten har sina speciella förutsättningar och svårigheter. Genom att fundera på vad som krävs i just den grenen som du sysslar med kan du förbereda hunden på ett tidigt stadium för den uppgift som väntar. Har du ambitioner att delta i stora tävlingar så brukar ju dessa ofta innehålla speciella typer av störningar. Tillexempel på större lydnadstävlingar där ofta domarna rör sig extremt nära det arbetande ekipaget, eller på bruks- SM där ringarna ibland ligger tätt med mycket publik intill.

Vad som kan vara störande är individbundet. Och ofta en fråga om hur hunden har lärt sig att hantera störning. Ett sätt att börja på är att utgå ifrån hur hunden fungerar till vardags och fundera på vad du behöver träna extra på.

I grundträningen är min uppfattning, att man inte ska undvika störning, snarare utsätta sig för dem. Naturligtvis så får man givetvis anpassa kriterierna efter miljön man vistas i. Är det väldigt mycket runt omkring så är det kanske enkla övningar i korta pass som gäller.

Om man väntar med att träna i miljöer där det händer saker är det lätt att överskatta hundens intresse för träningen. När det sedan finns mycket som konkurrerar kanske intresset inte alls är det man trott. Sett ur hundens perspektiv så finns det många roliga saker som konkurrerar med vad vi har att erbjuda. Utsätter man sig för dessa på ett tidigt stadium märker man i lagom tid om belöningarna räcker till när det verkligen gäller. Dessutom, har hunden svårt för något speciellt så har man gott om tid att träna på just det.

Vänj hunden vid olika miljöer

Miljön på hundklubbarna blir gärna en trygg plats där det är lätt att träna. Utsätt dig och hunden för större utmaningar. Då kommer ni att vara mer förbereda den dan det är dags för tävling. Genom att träna på så många olika ställen som möjligt så lär du hunden att nya platser inte betyder något speciellt. Ta tillfällen i akt, det räcker kanske att stanna till en kort stund och träna lite grann så fort tillfälle ges. Utanför affären, vid ungarnas träning eller på promenaden om det finns något lämpligt ställe. När man väl bestämt sig brukar man finna fler och fler bra träningsställen.

Passa på att träna i anslutning till utställningar, tävlingar eller andra ställen där det rör sig mycket runt omkring. Har du gett dig och din hund vanan att arbeta lite varstans, finns det goda chanser till att era prestationer inte blir alltför miljöbundna. Samtidigt som du tränar hunden att hålla fokus får du själv träning på att kunna vara fokuserad på träning även i mindre bekanta miljöer. Steget till tävling blir sedan inte så stort.

Lär hunden att kunna vara stilla

Störningsträning i sitt, ligg och stå kvar har många fördelar. Det gör hunden säkrare på momenten, ökar hundens koncentrationsförmåga samt gör den väldigt medveten om exakt vad som krävs för att få utdelning på beteendet. Det kan också lära hunden att även mer passiva moment ger bra utdelning om den är fokuserad. Istället för en hund som sitter som en hösäck i sitt stanna kvar, kan man få den att sitta som en hök. Eller tvärtom så kan man med bra träning få en orolig hund att gå in i koncentration. Därför att även stillastående blir en uppgift, inte bara ett väntande på något annat.

Så fort hunden lärt sig sitt, ligg och stå som rörelse och att kunna vara stilla i dessa, är det läge att lägga till träna störningsövningar. Min utgångspunkt är att hunden ska kunna vara stilla oavsett vad som händer. Du måste själv ha klara kriterier på hur stilla hunden ska var. Om du svävar på målet så gör du det svårare för hunden. Därför att hur ska du kunna förklara för hunden om du inte själv vet. Räcker det med fyra tassar i backen? Eller vill du att hunden även ska hålla blicken riktad framåt? Exakt hur ska hunden ligga? Är det ok att vrida sig lite när den ligger? Listan kan göras lång men du avgör med utgångspunkt vad du har för syfte med övningarna. Generellt kan man säga att ju mer man låter ingå desto mindre bitar får man börja med, alternativt att arbeta med ett kriterium i taget.

Träna

Störningsträningen kan du starta upp med att själv vara störande moment. Tillexempel genom ditt sätt att röra dig runt hunden när du tränar kvarstannande, slänga grejor eller godis (Släng så du hinner ta det själv om hunden blir upplurad). Låt fantasin flöda. Lägg till svårigheter vartefter hunden förstår vad övningen går ut på. Utveckla övningarna med att andra människor stör hunden och försöker få den att tappa sin koncentration.

Lägg på störningar gradvis och var noggrann med att du får en proportion mellan att hunden lyckas och blir lurad. För svårt kan skapa frustration eller osäkerhet hos hunden och för lätt leder inte till någon utveckling. Det är viktigt att hunden lär sig att det är lugn och koncentration som ger utdelning. Att hunden gör fel är i dessa övningar inte alls negativt, snarare tvärtom, hunden ska ju lära sig vad som ger utdelning och vad som inte gör det.

För att få en effektiv träning på detta bör du sträva efter att på ett tydligt sätt kunna visa för hunden vilket leder till belöning och inte. Om hunden blir lurad retas gärna lite med den en kort stund och starta upp övningen igen. Belöningarna ska vara skojigast, blir hunden lurad ska det inte vara negativt på något sätt men var noggrann med att det verkligen är belöningarna som ger hunden mest. Det är inte helt ovanligt att man inte upplever som att hunden tycker att det är någon skillnad om den lyckas eller inte. Då får man inte någon jättebra effekt på övningarna

Andra hundar som störning

Träna med andra hundar som störning, har du redan gjort de grundläggande störningsövningarna som beskrevs i artikeln ” Träningsläge” så brukar det inte innebära några större problem.

Men ju mer hunden lär sig att kunna koncentrera sig när andra hundar är i närheten desto enklare med de moment där fler hundar finns på och i anslutning till planen. Naturligtvis så får man vara försiktig med vissa typer av hundar och tänka sig för hur man ska vänja dem vid hundar runt omkring. Men med noggrann planering och utförande så kan man helt enkelt lära hunden att vara trygg och fokuserad i träningssammanhang med hundar runt omkring. Om fler la ner energi på just detta skulle platsliggningarna i framförallt de lägre klasserna vara betydligt lugnare.

Starta upp träningen med att testa om du kan behålla din hunds intresse under lek med någon annan hund i närheten. Välj en bra störningshund som är snäll och inte jättesugen på att leka.

Fungerar det börja träna på att hunden ska kunna vara stilla och fokuserad trots att det finns en annan hund nära. I början på lite avstånd, sedan närmare och närmare. Hur nära beror på hunden. En hund som är helt trygg med andra hundar kan tränas med hundar riktigt nära. Med hundar har någon form av osäkerhet mot andra hundar så nöjer jag mig med ett visst avstånd (några meter) för att inte pressa hunden. Jag vill poängtera hur otroligt viktigt det är att dessa övningar bygger upp och stärker hunden. Inte sänker, så lägg träningen på en lämplig nivå. Planera övningarna och utgå från din egen hund. Ha jättekul när hunden klarar störningen, var tydlig när hunden missar. Retas med den och om det behövs koppla upp den en stund.

De resultat som jag har sett på hundar som fått en grundläggande störningsträning är att de ofta tror att det som händer runt omkring är någon slags övning. Till och med när någon hund gör utfall mot dem så är de helt och hållet säker på att det är någon form av störningsövning och att det gäller att koncentrera sig ännu mer. Det skapar en grundläggande trygghet i träningssammanhang. Hunden lär sig hur den ska hantera det som händer runtomkring på ett önskvärt sätt.

Störning i andra moment

Träna på att människor finns nära er även i andra moment. Låt någon gå med på fria följet tillexempel. Ställ några kompisar nära på ingångar. Som tidigare sagt använd fantasin och ett spännande mål i träningen kan vara att hunden ska ha varit med om ”allt”. Håll ögonen öppna på varje träning och tävling. Ofta ser man nya saker som kan ställa till bekymmer för hunden och får nya idéer till fortsatt träning.

Något som man kan vara försiktig med är att ha andra hundar för nära i tempomoment som tillexempel inkallning och apportering. Hundar som är det allra minsta osäkra ofta svårt att släppa loss och ta i om den känner sig trängd. Det är en känsla som man absolut inte vill skapa hos hunden. Och andra hundar kommer heller aldrig att vara riktigt nära under just dessa moment.